Cēsu novads
Cēsu novads
Beverīnas novads
Beverīnas novads
Jaunpiebalgas novads
Jaunpiebalgas novads
Mazsalacas novads
Mazsalacas novads
Smiltenes novads
Smiltenes novads
Valkas novads
Valkas novads
Valmieras pilsēta
Valmieras pilsēta

Saņem atbildi uz jautājumiem par Vidzemes reģiona pašvaldībās pieejamiem sociālajiem pakalpojumiem, piemērotāko atbalsta veidu u.c. ar sociālo pakalpojumu sniegšanu/ saņemšanu saistītajiem jautājumiem. Atbildes sniegs darba dienās vienas diennakts laikā (brīvdienās un svētku dienās līdz 4 diennaktīm) Vidzemes reģiona mobilā sociālo pakalpojumu Resursu centra sociālais darbinieks, psihologs vai jurists.

Notikumu kalendārs